Eigen website: een stappenplan

Hoewel een eigen website door veel mensen wordt gezien als een leuk hebbedingetje, is het opzetten van een eigen website toch wel een serieuze business. Belangrijk is dat er van tevoren goed wordt nagedacht over het doel van de website en dat er een stappenplan wordt gevolgd om de website te realiseren.

Een goed begin is het bouwen van een lijst van eisen en wensen, de zogeheten "requirements". De requirements beschrijven waar de website uiteindelijk aan moet voldoen. Functionele requirements beschrijven welk gedrag het systeem moet vertonen. Met niet-functionele requirements kan men beschrijven waarop de website wordt beoordeeld om te bepalen of het wel of niet klaar voor gebruik is. Vooral bij complexe websites is het belangrijk dat de requirements goed zijn beschreven om onduidelijkheden te voorkomen.

Aan de hand van de requirements kan vervolgens een wireframe van de website worden opgesteld. Een wireframe is een schematische weergave van de website. Uit het wireframe wordt duidelijk welke gewenste functionaliteiten van de website de hoogste prioriteit hebben. Ook wordt duidelijk wat het effect van verschillende gebruikersacties op de weergave is en wat de voorwaarden zijn om bepaalde informatie wel of niet te tonen.

Aan de hand van het wireframe kan een ontwerp van de website worden opgesteld. Waar het wireframe slechts een schematische weergave van de website is, zal aan het ontwerp al te zien zijn hoe de website er uit gaat zien. Het ontwerpen van de website kunt u het beste uitbesteden aan een professionele ontwerper. Deze weet vaak wat ontwerptechnisch goed werkt en wat niet werkt.

Het resultaat van de ontwerpfase zal doorgaans een Photoshop bestand zijn dat het ontwerp bevat. Dit ontwerpbestand is niet klaar voor online publicatie. Er zal een vertaalslag van het Photoshop ontwerp naar de HTML en CSS code nodig zijn. Deze vertaalslag heet in kringen van web development "slicen". Daarna is er iets dat men door middel van de browser kan bereiken en niet eerder.

Wanneer de HTML en CSS code beschikbaar zijn, betekent dat niet dat alle functionaliteit van de website werkt. Zo zijn er verschillende elementen in de website die wat extra zorg nodig hebben. Denk daarbij aan een PHP agenda of een contactformulier op de website. Meestal is er een PHP programmeur nodig om deze losse eindjes aan elkaar te kneden. Deze kan ervoor zorgen dat de website precies wordt zoals u wilt. Niet alleen qua grafische aspecten maar zeker ook qua functionele aspecten.

Free Web Hosting