Wat doet een software ontwikkelaar?

De taak van de software ontwikkelaar is het programmeren van computerprogrammatuur. Verschillende activiteiten behoren de software ontwikkelaar toe. Doorgaans zal de software ontwikkelaar na het vaststellen van een probleem, dit probleem opsplitsen in deelproblemen om het hoofdprobleem beter behapbaar te maken. Dit resulteert doorgaans in software die gelaagd is opgebouwd.

 

Voor het schrijven van software wordt een zogeheten programmeertaal gebruikt. Een programmeertaal verschilt qua grammatica en syntaxis van een natuurlijke taal en beschrijft de stappen die de computer moet uitvoeren. Een reeks stappen resulteert vervolgens in een computerprogramma.

 

Steeds belangrijker wordt het om software grondig te testen. Steeds meer software is webgebaseerd, waardoor in principe iedereen met een internetverbinding de software kan gebruiken. Is er dan iets mis met de beveiliging van de software, dan kan iemand van buitenaf flinke schade aanrichten. Testen zorgt ervoor dat de software ontwikkelaar op voorhand al fouten kan opsporen in het systeem, waardoor schade van buitenaf voorkomen kan worden.

 

Een laatste aspect dat belangrijk is in de softwareontwikkeling is het documenteren van het computerprogramma. Vooral bij complexere softwareontwikkelingsprojecten zullen er meerdere programmeurs aan de software sleutelen. Gedegen documentatie zorgt ervoor dat andere software ontwikkelaars hun weg relatief snel in de programmeercode kunnen vinden.

Free Web Hosting